Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Model doskonalenia przedsiębiorstwa przez zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 9001:2015

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Model of organization improvement by risk management in accordance with ISO 9001:2015

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Problemy Jakości

Rocznik: 2016 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ryzyko
  • iso 9001:2015
  • doskonalenie
  • standardy
Strony (od-do)

9 - 14

DOI

10.15199/47.2016.10.2

Punktacja MNiSW / czasopismo

11

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11