Processing may take a few seconds...

Article


Title

Oświetlenie w systemie monitoringu stanu nawierzchni jezdni

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Lighthing system for monitoring destruction of road surface

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 88

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • oświetlenie stroboskopowe
  • analiza stanu nawierzchni jezdni
Abstract

PL W artykule przedstawiono koncepcje oświetlenia nawierzchni jezdni w celu dokonania analizy i rejestracji stanu nawierzchni jezdni. Skupiono się na spełnieniu istotnych parametrów elektrycznych i oświetleniowych przy jednoczesnym zachowaniu możliwych do spełnienia warunków technicznych. Istotne aspekty dotyczące oświetlenia spełniono przy wykorzystaniu diod elektroluminescencyjnych wyposażonych w systemy optyczne w postaci soczewek w różny sposób kształtujących bryłę fotometryczną. Wykorzystano charakterystyczną cechę diod – możliwość prawie bezzwłocznego załączania z dużą częstotliwością zsynchronizowaną z chwilą wykonywania fotografii nawierzchni. Wykorzystanie kamery umożliwiło uzyskanie dużej liczby zdjęć o bardzo krótkim czasie „naświetlania” w połączeniu z przedstawionym oświetleniem pozwoli na uzyskanie podczas ruchu pojazdu analizującego jednolitych, cyklicznych zdjęć nawierzchni jezdni.

EN The paper refers to Basic informaction abort analyze and record destruction of the Road surfach. Presented project lighting system implement important parameters of electrical and lighting equipment while maintaining of the technical condidtions. Relevant aspects about the lighting met by LED diodes with optical systems like lenses created luminous intensity distribuctions. Use stroboscoping system and characteristic feature of LED’s – almost immediate switching of high frequency synchronized with the moment capture photo of road surface. The use of cameras obtain a many photos of a very short time exposure.

Pages (from - to)

421 - 431

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.