Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Role of Maintenance in Reducing the Negative Impact of a Business on the Environment

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

141 - 166

DOI

10.1007/978-3-642-32081-1_7

Książka

Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation