Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Technologia złoża ruchomego jako przyszłość w modernizacji oczyszczalni ścieków w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Moving bed biofilm reactor technology as a future upgrading of wastewater treatment plants in Poland

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • technologia złoża ruchomego
  • oczyszczanie ścieków
  • nowe technologie
Strony (od-do)

103 - 123

Książka

Inżynieria środowiska - młodym okiem. T. 21, Ścieki i osady ściekowe