Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyki geometryczne i siłowe przestrzeni manipulacji u seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

123 - 155

Book

Projektowanie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: badania, analizy, oceny, konstrukcje

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.