Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Business process model in quality management on the example of global enterprise

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Model procesu w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa globalnego

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

225 - 230

Książka

Zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa klienta i procesów wewnętrznych