Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie przedsiębiorstwem : perspektywa klienta i procesów wewnętrznych

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

300

ISBN

978-83-7775-241-8

Katalog

xx002941391

Rozdziały