Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Odpowiedzialność za pomiar a wartość gruntów ornych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rachunkowość
  • rachunkowość rolna
  • wycena
  • wycena aktywów biologicznych
  • msr 41 rolnictwo
Strony (od-do)

272 - 287

Książka

Pragmatyzm w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : monografia