Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Pragmatyzm w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

rosyjski

Miejsce

Gorzów Wielkopolski, Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2016

Liczba stron

327

ISBN

978-83-64249-51-8

Rozdziały
Przywództwo a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (s. 45-72)
Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w nauce (s. 84-98)
Społeczna odpowiedzialność biznesu a odpowiedzialne kredytowanie w sektorze bankowym w Polsce (s. 119-136)
Odpowiedzialność społeczna izb gospodarczych (s. 137-149)
Nadzór korporacyjny w instytucjach finansowych i spółkach odnotowanych na GPW w Polsce (s. 183-191)
Odpowiedzialność społeczna w komunikowaniu interpersonalnym (s. 197-265)
Odpowiedzialność za pomiar a wartość gruntów ornych (s. 272-287)