Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Supplier evaluation framework based on CSR perspective

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • prm
  • management
  • ecology
Strony (od-do)

427 - 433

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8