Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Bariery procesu internacjonalizacji na przykładzie MŚP w sektorze kolejowym

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Barriers to internalization in small and medium-sized enterprisez (SME) in the railway sector - a cause study

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2013 | Numer: nr 102 (752)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

154 - 165

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8