Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

SWOT analysis for Planned Maintenance strategy – a case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IFAC-PapersOnLine

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 49 | Numer: iss. 12

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance context
  • swot analysis
  • TPM
Strony (od-do)

674 - 679

DOI

10.1016/j.ifacol.2016.07.788

Zaprezentowany na

8th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2016, 28-30.06.2016, Troyes, France

Publikacja indeksowana w

WoS (15)