Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Szacowanie poziomu zgodności ocen w kontroli wizualnej - problemy w wyznaczaniu współczynników typu Kappa

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • współczynnik kappa-cohen’a
  • współczynnik ac1 gwet’a
  • metoda tabel krzyżowych
  • poziom zgodności oceniających
  • cecha niemierzalna
Pages (from - to)

257 - 268

Book

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.