Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Miejsce

Opole, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Data opublikowania

2015

Liczba stron

899

ISBN

978-83-930399-7-5

Rozdziały
Szacowanie poziomu zgodności ocen w kontroli wizualnej - problemy w wyznaczaniu współczynników typu Kappa (s. 257-268)
Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa (s. 396-406)
Ocena wdrożeń systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych (s. 666-677)
Architektura zarządzania usługą nadrzędną w organizacji (s. 725-734)