Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Redukcja czasu przezbrojeń metodą SMED – studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Changeover time reduction by SMED methodology – case study

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

14816 - 14825

Uwagi

pełny tekst na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

10