Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of AHP and ELECTRE III/IV methods to multiple level, multiple criteria evaluation of urban transportation projects

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Transportation Research Procedia

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • multiple criteria decision making/aiding
  • ahp and electre iii/iv methods
  • multiple level
  • multiple criteria evaluation of transportation projects
Strony (od-do)

820 - 830

DOI

10.1016/j.trpro.2015.09.035

Zaprezentowany na

18th Euro Working Group on Transportation, EWGT 2015, 14-16.07.2015, Delft, Netherlands

Publikacja indeksowana w

WoS (15)