Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przywiązanie organizacyjne pracowników wiedzy i ich postawy wobec pozostawania aktywnym zawodowo w wieku 65 plus

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula

Rocznik: 2015 | Numer: nr 44 (6)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przywiązanie organizacyjne
  • postawy wobec zatrudniania pracowników 65 plus
Strony (od-do)

5 - 23

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

2 miesiące po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8