Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modele dynamiczne rozkładu poziomu dźwięku wewnątrz kabin lokomotyw spalinowych SM42

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Dynamic models of propagation of sound pressure levels inside cabs internal combustion locomotives SM42

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2015 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • model dynamiczny
  • poziom ciśnienia akustycznego
  • hałas
  • metoda niestacjonarnej transformacji przestrzennej pola dźwiękowego
  • lokomotywy spalinowe
Strony (od-do)

4130 - 4136