Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Komorski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

pawel.komorski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 23

ORCID

0000-0003-3213-3855

ResearcherID

AAJ-2280-2020

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=VtZ0e3QAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (11)

Raporty (8)

Rozprawa doktorska