Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Komorski

PBN ID

4007719

ResearcherID

https://publons.com/researcher/3141574/pawel-komorski/

ORCID

0000-0003-3213-3855

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=VtZ0e3QAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS