Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ocena egzergetyczna komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Texergy evaluation of municipal water supply systems

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

43 - 57

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód