Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The exemplification of the concept of born-global enterprises by technology start-ups

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Koncepcja przedsiębiorstw born-global na przykładzie start-upów technologicznych

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

International Business and Global Economy

Rocznik: 2016 | Numer: no. 35/2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • born-global enterprises
  • technology start-ups
  • ict solutions
  • global market
Strony (od-do)

367 - 378

DOI

10.4467/23539496IB.16.070.5651

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10