Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Parallel uniform random number generator in FPGA

Autorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Computer Applications in Electrical Engineering

Rocznik: 2014 | Numer: vol. 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • random number generator
  • uniform noise
  • fpga unit
  • logic functions
Strony (od-do)

399 - 406

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6