Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Gliwice, Poland

Wydawca

Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Śląska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

370

ISBN

978-83-934758-5-8

Rozdziały
Zagospodarowanie odpadów z procesów uzdatniania wody (s. 11-26)
Zastosowanie montmorylonitu w technologii wody (s. 27-36)
Rola badań technologicznych wody w procesie inwestycyjnym (s. 89-100)
Integracja narzędzi informatycznych do celów zrównoważonego zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę (s. 221-230)