Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Integracja narzędzi informatycznych do celów zrównoważonego zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Integration of IT-tools aimed at sustainable management of water supply systems

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie systemami wodociągowymi
  • zrównoważony rozwój
  • integracja narzędzi
Pages (from - to)

221 - 230

Book

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.