Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Integracja narzędzi informatycznych do celów zrównoważonego zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Integration of IT-tools aimed at sustainable management of water supply systems

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie systemami wodociągowymi
  • zrównoważony rozwój
  • integracja narzędzi
Strony (od-do)

221 - 230

Książka

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4