Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zagospodarowanie odpadów z procesów uzdatniania wody

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

11 - 26

Książka

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4