Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analityczne modelowanie sieci komórkowych z przenoszeniem połączeń i przelewem ruchu

Autorzy

[ 1 ] Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Rocznik: 2016 | Numer: nr 8-9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • traffic overflow
  • bandwidth reservation mechanism
  • generalized kaufman-roberts distribution
  • primary resources
  • secondary resources
PL
  • przelew ruchu
  • mechanizm rezerwacji przepływności
  • uogólniony wzór kaufmana-robertsa
  • wiązka alternatywna
  • wiązka pierwotna
DOI

10.15199/59.2016.8-9.29

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9