Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Multifamily Buildings Air Tightness Testing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • airtightness measurement
  • multi-zone measurement
  • multi-family building
Książka

CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress