Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ geologii terenu na zawartość radonu w wodzie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The impact of the geology for the content of radon in water

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2016 | Numer: nr 6 (50)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • struktura geologiczna
  • radon
  • substancje radioaktywne w wodzie do picia
  • jakość wody
  • detektory
Strony (od-do)

29 - 35

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5