Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium

Data opublikowania

2016

Liczba stron

245

ISBN

978-83-62805-18-1

Rozdziały
Identyfikacja kosztów jakości usług w transporcie (s. 9-30)
Controlling i zarządzanie kosztami jakości usług w przedsiębiorstwie transportowym (s. 75-84)