Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Identyfikacja kosztów jakości usług w transporcie

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

9 - 30

Książka

Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju