Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Controlling i zarządzanie kosztami jakości usług w przedsiębiorstwie transportowym

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

75 - 84

Book

Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.