Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ pochodnej sorbitolu i żywicy silanowo-silseskwioksanowej na szybkość wzrostu sferolitów izotaktycznego polipropylenu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

18 - 18

Book

XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych", Brodowo k/Poznania, 2-4 lipca 2015

Presented on

XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo tworzyw polimerowych", 2-4.07.2015, Brodowo k/Poznania, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.