Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Bariery w procesie sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Barriers in the process of succession in the micro and small enterprises

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2014 | Numer: nr 111 (799)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • proces
  • sukcesja
  • bariery
  • rozwój
  • przedsiębiorstwo
  • firma rodzinna
Strony (od-do)

124 - 133

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8