Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Innowacje w technice i ergonomii

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

63 - 80

Książka

Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii