Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

System finansowania partii politycznych w Polsce - praktyka i kierunki rozwoju

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Funding of Political Parties in Poland - Praxis and Directions of Development

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rocznik: 2013 | Numer: nr 169

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

216 - 225

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

3 miesiące po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10