Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ agresji chlorkowej na szczelność betonów stosowanych w oczyszczalniach ścieków

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Influence of chloride aggression on the tightness of concrete used in sewage treatment plants

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • korozja chemiczna
  • korozja chlorkowa
  • trwałość betonów
Pages (from - to)

73 - 84

Book

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.