Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ agresji chlorkowej na szczelność betonów stosowanych w oczyszczalniach ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of chloride aggression on the tightness of concrete used in sewage treatment plants

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • korozja chemiczna
  • korozja chlorkowa
  • trwałość betonów
Strony (od-do)

73 - 84

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa