Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ wybranych parametrów na zachowanie i czas odporności ogniowej słupów zespolonych z rur okrągłych wypełnionych betonem

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Influence of selected parameters on the structural behaviour and fire resistance time of concrete filled steel tubular columns

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konstrukcje zespolone
  • analiza numeryczna
  • odporność ogniowa
  • słupy
  • pożar
Pages (from - to)

77 - 91

Book

Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.