Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ wybranych parametrów na zachowanie i czas odporności ogniowej słupów zespolonych z rur okrągłych wypełnionych betonem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of selected parameters on the structural behaviour and fire resistance time of concrete filled steel tubular columns

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • konstrukcje zespolone
  • analiza numeryczna
  • odporność ogniowa
  • słupy
  • pożar
Strony (od-do)

77 - 91

Książka

Innowacyjność, kreatywność i rozwój : budownictwo a środowisko