Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Miejsce dziedzictwa we współczesnym świecie. Koegzystencja sztuki i technologii w przestrzeni publicznej miast

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Heritage in the modern world. The coexistence of ar t and technology in a city public space

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • miasto inteligentne
  • design w przestrzeni publicznej
  • aktywizacja przestrzenno-społeczna przestrzeni śródmiejskiej
Strony (od-do)

37 - 46

Książka

Przeszłość dla przyszłości : praca zbiorowa. T. 3