Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Miejsce dziedzictwa we współczesnym świecie. Koegzystencja sztuki i technologii w przestrzeni publicznej miast

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Heritage in the modern world. The coexistence of ar t and technology in a city public space

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • miasto inteligentne
  • design w przestrzeni publicznej
  • aktywizacja przestrzenno-społeczna przestrzeni śródmiejskiej
Pages (from - to)

37 - 46

Book

Przeszłość dla przyszłości : praca zbiorowa. T. 3

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.