Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ rodanku sodu i trójetyloaminy na wybrane cechy fizykomechaniczne zapraw cementowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2016 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rodanek sodu
  • trójetyloamina
  • domieszka przeciwmrozowa
  • zaprawa cementowa
Strony (od-do)

48 - 50

DOI

10.15199/33.2016.12.15

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8