Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

IT Tool for Aiding Assessment of Safety Culture Level in an Organization

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 795

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • it tool
  • web application
  • safety climate
  • safety culture
Strony (od-do)

77 - 83

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.795.77

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7