Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

414

ISBN

978-83-7775-367-5

Katalog

xx003516180