Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

VFO stabilization of a unicycle robot with bounded curvature of motion

Autorzy

[ 1 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

263 - 268

Książka

10th International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo 2015, Poznań, Poland, July 6-8, 2015

Zaprezentowany na

10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo '15), 6-8.07.2015, Poznan, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)