Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Quality Control Methods for Product Reliability and Safety

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Procedia Manufacturing

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • product
  • quality control
  • reliabilty
  • uncertainty
  • variation
  • optimization
Strony (od-do)

2730 - 2737

DOI

10.1016/j.promfg.2015.07.683

Zaprezentowany na

6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), 26-30.07.2015, Las Vegas, United States

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Publikacja indeksowana w

WoS (15)