Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rewitalizacja gruntów spoistych środkiem jonowymiennym produkowanym w oparciu o ekologiczne bazy surowcowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Regeneration of bituminous pavements with modifier received from the raw organic material

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • grunt spoisty
  • cement
  • środek hydrofobizujący
Strony (od-do)

431 - 444

Książka

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa