Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rewitalizacja gruntów spoistych środkiem jonowymiennym produkowanym w oparciu o ekologiczne bazy surowcowe

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Regeneration of bituminous pavements with modifier received from the raw organic material

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • grunt spoisty
  • cement
  • środek hydrofobizujący
Pages (from - to)

431 - 444

Book

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.