Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wyzwania rynku pracy w obliczu kryzysu demograficznego – wybrane aspekty

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The challenges of the labor market in the face of demographic crisis - chosen aspects

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Rocznik: 2015 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • osoby starsze
  • kryzys demograficzny
  • zarządzanie wiekiem
Strony (od-do)

74 - 86

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8