Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Review of Selected Methods of Supporting Decision-Making Process in the Construction Industry

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Przegląd wybranych metod wspomagających podejmowanie decyzji w budownictwie

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Archives of Civil Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 62 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • decision-making process
  • variant analysis
  • decision support methods
  • case-based reasoning
Strony (od-do)

111 - 126

DOI

10.1515/ace-2015-0055

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15