Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Aneta Kończak

PBN ID

2313601

ResearcherID

L-6482-2014

ORCID

0000-0001-7174-7978

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%