Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badania właściwości antropometrycznych i biomechanicznych seniorów i osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

29 - 48

Książka

Ergonomia niepełnosprawnym : aktywizacja zawodowa