Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ergonomia niepełnosprawnym : aktywizacja zawodowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7283-660-1

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Częstochowska

Rozdziały
Badania właściwości antropometrycznych i biomechanicznych seniorów i osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu (s. 29-48)
Rola makroergonomii w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu pracowników w wieku 50+ (s. 49-64)
Dostępność przestrzeni przygotowania posiłków w kuchni dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami (s. 64-87)