Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza systemu komunikacji miejskiej w kontekście bezrobocia osób z niepełnosprawnością

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Analysis of public transport systems in the context of unemployment of people with disabilities

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • niepełnosprawność
  • bezrobocie
  • system komunikacyjny
  • system informacji publicznej
  • transport miejski
Strony (od-do)

14056 - 14064

Uwagi

Pełny tekst na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

10